Kursy konserwatorów z zakresu jakim jest konserwacja udt.

3 czerwca 2018

 

dzwigi-wynajem.pl/konserwacja-udt mając na uwadze dobro swoich pracowników oraz wykonywanych przez nich zadań z zakresu obsługi sprzętów różnego rodzaju wie jak ważne są kursy i zdobywanie uprawnień z zakresu jakim jest konserwacja udt. Program szkoleń z zakesu prac konserwatora uzgodnione są z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmują część teoretyczną i praktyczną. Końcowym etapem jest zdanie egzaminów państwowych, które nadają kwalifikacje. Kursanci po zdobyciu uprawnień z zakresu jakim jest konserwacja udt zyskują możliwość konserwacji poszczególnych urządzeń bez konieczności ponoszenia kosztów zlecania tych czynności podmiotom zewnętrznym, mogą również dokonywać usług odpłatnych poza zakresem działania własnej firmy, a co ważne są one bezterminowe i honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

 

Poniżej w tabeli znajdują się koszty kursów na zdobywanie poszczególnych uprawnień:

 

Szkolenia z zakresu konserwacja udt

Cena za szkolenia z zakresu konserwacja udt

Instruktor i wykładowca praktycznej nauki zawodu 700,00 zł/os
Spawanie Od 1450,00 zł ( w zależności od metody)
Uprawnienia elektryczne 430,00 zł/os ( eksploatacja lub dozór, gr1)
Uprawnienia elektryczne 800,00 zł/os (pomiary, gr 1)
Uprawnienia energetyczne 430,00 zł/os (eksploatacja lub dozór, gr2 lub 3)